Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învațământului Superior, denumit în continuare CNSPIS , este un organism consultativ de nivel național, fără personalitate juridică, care își desfășoară  activitatea în conformitate cu prevederile Legii  educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

CNSPIS are ca atribuții principale elaborarea și actualizarea permanentă a indicatorilor de monitorizare a învățământului superior și prognoza evoluției acestuia, în raport cu dinamica pieței muncii.

cnspis-sine